Nikogo już nie dziwi, że w obecnych czasach znajomość języka angielskiego to po prostu standard. Wydaje się wręcz, że jest to umiejętność tak oczywista, że gdy mówimy o językach obcych, to warto móc się pochwalić innymi opcjami. Z drugiej strony nie słabnie zainteresowanie kursami oraz certyfikatami, które podnoszą kwalifikacje. Czasem znajomość języka angielskiego na poziomie C1 jest wymuszona przez pracodawcę czy uczelnię, a czasem nauka wynika z prywatnych chęci, by porozumiewać się za granicą coraz bardziej swobodnie.  Nie brakuje więc miejsc, w których można zrobić kursy i oczywiście zdać konieczne egzaminy. Na księgarskim rynku jest również bardzo dużo podręczników, repetytoriów, narzędzi multimedialnych ułatwiających naukę.

Niezbędna znajomość języka angielskiego

Warto zwrócić uwagę, że język angielski C1 jest już udokumentowaniem konkretnej wiedzy i umiejętności. Dla pracodawców jest zatem niemal namacalnym świadectwem, na jakim poziomie komunikujemy się w języku obcym. Dlatego właśnie w CV taka informacja jest zdecydowanie lepiej przyjmowana niż nasza prywatna ocena swoich kompetencji lingwistycznych. W ogłoszeniach o pracę standardem jest już określenie, na jakim poziomie – często właśnie potwierdzonym certyfikatem – znamy język angielski.

Certyfikat C1 Advanced – czyli egzamin CAE (Cambridge English: Advanced) potwierdza znajomość języka na konkretnym poziomie. Bywa on wymagany w pracy oraz na studiach wyższych z wykładowym angielskim. Jak widać, będzie on związany z koniecznością spełnienia bardzo rygorystycznych norm. Są one określane przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. To oznacza dość dużą unifikację, co ułatwia oczywiście określenie poziomu. Posługiwanie się językiem angielskim C1 będzie konieczne przy spotkaniach i dyskusjach, pozwala swobodnie się porozumiewać oraz wyrażać opinie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Sam egzamin sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na zaawansowanym poziomie oraz testuje takie umiejętności jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Na tym poziomie niezwykle ważna jest także znajomość gramatyki i słownictwa. Chodzi o potwierdzenie, że osoba, która zdała egzamin C1, jest w stanie studiować w języku angielskim oraz swobodnie się nim komunikować na przykład w pracy.

Znajdź najlepsze kursy języka angielskiego

Każdy podręcznik, kurs czy szkolenie będą więc mieć na celu przede wszystkim przygotowanie do bardzo wymagającego – standaryzowanego, egzaminu. Ten składa się zawsze z czterech części. Pierwszą z nich jest czytanie i stosowanie struktur językowych. Sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnych źródeł – zarówno literackich, jak i publicystycznych czy newsowych. Kolejnym etapem jest pisanie. Przed egzaminowanym stawia się zadanie napisania dwóch prac. Jeden temat jest jednakowy dla wszystkich, a drugi można sobie wybrać. Po tej części następuje sprawdzenie rozumienia ze słuchu. Nagrania dotyczą bardzo różnych sytuacji komunikacyjnych – rozmów, audycji radiowych, wywiadów, więc egzaminowany będzie zmuszony do pracy nad bardzo różnorodnym materiałem mówionym, by wyłowić sens wypowiedzi i móc odpowiedzieć na pytania. Ostatnim etapem jest mówienie. Sam egzamin odbywa się parami przed dwójką egzaminatorów. Zagadnienia dotyczą sytuacji codziennych, opisu otrzymanej ilustracji, a także dyskusji, jaką muszą zdający między sobą przeprowadzić. To pozwala sprawdzić umiejętności językowe w jak najbardziej naturalnych, powszechnych w rodzimych krajach sytuacjach.

Porozumiewaj się językiem angielskim na co dzień

Niektórzy w pewnych etapach życia mogą stanąć przed koniecznością zrobienia certyfikatu C1 Advanced. Czasem jest on wymagany przy staraniu się o wymarzoną pracę, pójściu na kolejne studia, a dla jeszcze innych osób będzie zaświadczeniem, że mogą swobodnie posługiwać się językiem angielskim. To egzamin, który sprawdza praktyczną znajomość, więc  szczegółowe wypowiedzi są bardzo mocno osadzone w codzienności, realnym życiu, komunikatach, z jakimi mają do czynienia rodzimi użytkownicy języka. Pewnego rodzaju standaryzacja natomiast sprawia, że sam certyfikat otworzy drzwi na wiele uczelni wyższych oraz jest przepustką w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się na kurs, czy postawiłeś na samodzielną naukę dostępne materiały na przykład University Press ułatwią przygotowanie się do egzaminu oraz podniosą umiejętności językowe na określony poziom.

Tę klasyfikację określa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Wyszczególnia on sześć poziomów znajomości języka obcego. Są one podzielone na trzy grupy. Literą A oznaczony jest poziom osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B jest odpowiedni dla tych, którzy samodzielnie stosują odpowiednie słownictwo na poziomie zaawansowanym, a C określa biegle mówiących i piszących w języku obcym. Dotyczy to zarówno życia codziennego, fachowego słownictwa, jak i umiejętności stosowania konstrukcji składniowych, które pozwalają zastosować oraz odczytać ich ukryte znaczenie, a nie tylko o dużym poziomie dosłowności. W czasie wielu nauki angielskiego dzieci i dorośli wchodzą na kolejne poziomy, ale te zaawansowane wymagają kursów, specjalistycznych programów edukacyjnych i oczywiście pracy własnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj