Co zrobić aby nauczanie było bardziej efektywne, a uczniowie silniej angażowali się w lekcje? Być może warto zacząć od ułożenia ławek w klasie. Nadal dla wielu może się to wydawać sprawą błahą, ale należy zdać sobie sprawę z tego, że jakość przestrzeni w dużej mierze determinuje efekty nauczania.

Pozytywny wpływ na podejście uczniów do nauki ma nie tylko to, że sala lekcyjna jest czysta i odmalowana, a także wyposażona w nowoczesne sprzęty. Ważne jest także ułożenie ławek i musimy pogodzić się z tym, że tradycyjny układ w rzędach jeden za drugim odchodzi już do lamusa. Dlaczego? W ten sposób uczniowie widzą jedynie plecy swoich rówieśników oraz nauczyciela, który za pomocą tablicy oraz kredy stara się przekazać im wiedzę. To też utwardza układ hierarchiczny, w którym nauczyciele stoi wyżej od ucznia, co powstrzymuje budowanie bliższej relacji i zaufania.

W pierwszej kolejności warto pochylić się nad układem bardziej otwartym, czyli tzw. podkówką. Tutaj uczniowie są już do siebie zwróceni twarzą w twarz, przez co nie czują się osamotnieni ani odizolowani. Sama klasa staje się w ten sposób bardziej otwarta i przyjazna, a nauczyciel, choć pozostaje przy swoim biurku i tablicy, skraca dystans do uczniów.

Podkówka, podobnie jak układ koła, stwarza nauczycielowi oraz uczniom szerokie pole do jakościowej dyskusji. To wiąże się także ze zmianą sposobu nauczania, gdzie już nie tylko nauczyciel jest jedynym źródłem wiedzy, ale dzieci i młodzież czerpią ją wzajemnie od siebie. Sam układ koła, gdzie nauczyciel siada przy ławce wzajemnie z uczniami, jeszcze bardziej skraca ten dystans i pozwala na swobodniejszą wymianę myśli.

Z kolei do pracy w grupach zalecany jest układ sali, w którym tworzymy kilka wysp. To sprawia, że uczniowie mogą ze sobą współpracować, a na koniec podzielić się efektami pracy każdego z zespołów.

Nie oznacza to jednak, że tradycyjny układ sali zupełnie do niczego się nie nadaje. Sprawdza się on zdecydowanie w czasie prowadzenia zajęć w formie wykładów, kiedy każdy z uczniów musi skupić się na swojej pracy (np. notatce) lub podczas sprawdzianów i innych prac pisemnych.

Wynika z tego wniosek, że układ klasy warto dostosować do efektu, który chcemy osiągnąć w czasie lekcji.

Opracowanie artykułu: Supellex – producent mebli szkolnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj